Møtested: Tirsdager kl 19.00 på Bekkelagshuset, jomfrustien 1, 1179 Oslo

(Bekkelagshuset (Bekkelagshøgda Samfunnshus) ligger rett ved Sportsplassen trikkeholdeplass)


Bekkelaget Rotary har mange interessante  foredrag i høst

Besøk oss på tirsdager kl 19.00 i Bekkelagshuset

Her er et utdrag fra programmet for høsten 2019

Åpent også for andre enn medlemmene

10. september   Presentasjon av KFUM Arena

17. september   Kina – mer enn Huawei v/Henning Kristoffersen

24. september   Smaksopplevelser v/Alf Helmer Kramer

8. oktober           Ungdomsproblemene, v/Anne Aicher

15. oktober        P.A. Holm gjorde mye for området tidlig på 1900-tallet, v/Carl Terje Lippestad
                             NB !  Møte er på Nordseter Gård

12. november    Klimarealisme, hva er det? v/biolog Morten Jødal, Klimarealistene

19. november    Digital sikkerhet, v/Senior-rådgiver Mahmoud Fahramand, BDO

10. desember     Ungdomsproblemer v/Anne Aicher

3. desember       Presentasjon av høstens bøker, v /bokhandler Aronsen


--------------------------------------------------------------------------------------

Rent drikkevann takket være Bekkelaget Rotary

Bekkelaget Rotaryklubb har en sentral rolle i et prosjekt for å skaffe rent drikkevann til tusenvis av skoleelever på Vestbredden. Rent vann kan være forskjellen på liv og død, derfor er adgang til rent vann en menneskerett.


Vann betyr liv og rent vann kan være forskjellen mellom liv og død. 
Ikke rart at Arne Huuse og Torgeir Kvalvaag fra Bekkelaget RK er populære blant skolebarna. Foto:

Sammen med norske, internasjonale og lokale Rotary-klubber har derfor Bekkelaget Rotaryklubb satset på å hjelpe 50 skoler på Vestbredden med å skifte ut vanntanker, rør og drikkefontener. På den måten lever vi opp til vårt motto "to make a difference".


Gjennom helhjertet dugnadsinnsats hver sommer under Norway Cup har klubben nå vært med på å finansiere tre større prosjekter blant palestinske barn.

Interessen for å delta i slike prosjekter har vært økende, og i tillegg til støtten fra andre rotarianere fikk vi denne gang også kjærkommen støtte fra Kirkens Nødhjelp.

Og Rotary sentralt «matcher» bidragene fra klubber og frivillige slik at innsatsen til slutt blir vesentlig høyere enn summen av enkeltbidrag.

At prosjektene virkelig betyr en forskjell har klubbens medlemmer kunnet slå fast ved hyppige besøk til området der menneskene til tross for en komplisert hverdag forsøker å leve et verdig liv.

Og der kan rotarianere fra Bekkelaget og andre steder bidra.

-------------------------------------------------------------------------------

UKE 31 NORWAY CUP  

Under hele Norway Cup, Uke 31,  har Bekkelaget Rotary en stor dugnad Vi har vaktholdet på Holtet skole som forventer  400 gjester, spillere og lagledere. I tillegg til vaktholdet 24 timer i døgnet i 8 dager skal vi også servere frokost hver dag. Hele klubben er engasjert, ektefeller, venner og kjente hjelper også til for å klare over 80 vakter.


Bilderesultat for norway cup 2019
Bilderesultat for norway cup 2019
Bilderesultat for norway cup 2019


Bilderesultat for norway cup 2019
Bilderesultat for norway cup 2019
Bilderesultat for norway cup 2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bekkelaget Rotary ønsker å gi oppmerksomhet til et nytt potensielt satsningsområde for helse Rotary International: Bekjempelse av ALS.


Kveldens møte i Bekkelaget Rotary ble et sterkt møte med hva ALS betyr for de som rammes. Cathrine Nordstrand og Therese Cleve Stiansen fortalte om hvordan de hver for seg har opplevd på hvilken måte ALS reduserer evnen til et selvstendig liv.

Mens Cathrine selv lever i og med en kropp hun langsomt mister kontrollen over, har Therese fulgt sin pappa fra han fikk diagnosen til han døde etter flere år i respirator. Det tyngste er å vite at døden nærmer seg uten at de får en behandling som hjelper. En umenneskelig måte å leve på. Bekkelaget Rotary ønsker på denne måten å gi oppmerksomhet til et nytt potensielt satsningsområde for helse Rotary International: Bekjempelse av ALS.

Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) er en sykdom som i tiltakende omfang ødelegger nerver i ryggmarg og hjerne. Det er i dag ikke noen sikker kunnskap om hvorfor ALS oppstår, men man regner med at for noen, er det genetisk disposisjon. I dag eksisterer det ingen effektiv behandling for ALS og selv om det er noe forskning, er den beskjeden og lider stort under manglende bevilgninger. Når nå polio i praksis synes å ha blitt bekjempet, ikke minst ved hjelp av stor innsats fra Rotary International, er det viktig å identifisere et nytt område hvor Rotary kan gjøre en forskjell. Det trengs langt mer penger for å initiere mer forskning og for å utvikle effektiv behandling for dem som rammes.


Internasjonalt regner man med at det er mellom 330 000 - 450 000 personer som lever med ALS, hvorav ca 60 000 i USA. 95 prosent av ALS-pasientene dør i løpet av 1000 dager, mens 5 prosent lever i mer enn 10 år. Nye studier viser at det fra 1990 til 2016 er registrert økt forekomst av ALS med 4.5 % internasjonalt.


Da det ikke i dag eksisterer en effektiv behandling av ALS, betyr dette at de som er rammet, er hensatt til å vente på døden, noe som selvfølgelig oppleves meningsløst.  I Norge får ALS-rammede tilbud om å komme til samtale med en spesialist hver 3. måned, men det gis ingen behandling. Disse besøkene oppleves derfor som «passiv dødshjelp». Pasienter som har ALS melder om at de opplever en passivitet fra spesialistene, kanskje fordi de ikke har noen behandling å tilby. Flere yngre ALS-pasienter blir plassert i sykehjem fordi kommunene ikke gir penger til nødvendig oppfølging i hjemmet.


Rotary International har siden 1985 bevilget et utall milliarder for å bekjempe polio og har finansiert vaksinasjonsprogram for ca 2 milliarder barn/unge worldwide. Potensialet for å løse gåten med ALS vil øke proporsjonalt med hva som kan bevilges til forskning!


Rotary International kan bli organisasjonen som makter å løse gåten ALS? La oss velge bekjempelse av ALS som Rotary International neste store satsning!


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Bekkelagshuset
Adresse: Jomfrustien 1
Postnummer: 1179
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Annet møtested i skoleferier

Place content here
Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...