PROSJEKTER

Prosjekter

Spennende prosjekt i Jalazone

Jalazone er en palestinsk flyktningleir nær Ramallah på Vestbredden. Forholdene for barn og unge er svært vanskelig, men en barneklubb eller førskole er etablert. Da Bekkelaget Rotaryklubb første gang kom i kontakt med barneklubben i Jalazone holdt de til i en bygning som var et stort rom med dårlige toalettforhold og andre fasiliteter.Knallgave på 4 hjul

En begeistret Johan Lund Andersen prøvekjører en flunkende ny
4-hjuls motorsykkel. Sykkelen skal tas i bruk ved motorsenteret ved Hvervenbukta. Sykkelen ble overlevert av President Arne Huuse i Bekkelaget Rotaryklubb til Bjørn Hovden fra Trialklubben på Osloungdommens Motor Senter. Integrering av funksjonshemmet ungdom i motorsporten er et av målene Trialklubben har satt seg. Sykkelen er skaffet gjennom et samarbeide mellom Bekkelaget Rotaryklubb og de fire vennskapsklubbene Evesham (England), Krimpenerwaard (Nederland), Buxtehude (Tyskland) og Skjærbæk (Danmark). Mer omtale under prosjekter.ENDELIG TIL NORWAY CUP